Реклама чрез спонсорство


PGF 2019

Бизнес пакети

Лого върху плакат, брошура, книжка за фестивала и картичка

Лого в сайта на фестивала, както и препратка към сайт

Реклама на избран от вас продукт в книгата за фестивала във формат до А6

Постоянна реклама на избран от ваш продукт в сайта на фестивала

Възможност за излагане на рекламен щанд с опция за продажби по време на събитието

Официална презентация на вашата компания по време на фестивала

Реклама във филма за фестивала, както и на всички ресурси, публикувани в интернет

Бизнес пакет 1

200

ЛЕВА

Бизнес пакет 2

500

ЛЕВА

Бизнес пакет 3

1000

ЛЕВА