Workshop

По време на Международен фестивал на китарата Плевен ще бъдат проведени 2 уъркшопа. Активното участие може да стане чрез:
-предварително записване тук;
закупуване на промоционален пас, осигуряващ достъп до всички събития;
-ако ползвате пакет за настаняване, в който е включен безплатен достъп до всички събития, които ще се проведат по време на фестивала;

„Пентатониката като импровизационна концепция“ –Уъркшоп с  лектор Георги Харизанов
29.11.2018, Петък 14:00, Туристически Дом Плевен, конферентна зала 1
Ще бъдат разяснени и демонстрирани следните въпроси / теми:
1. Що е то импровизация? Дефиниция и компоненти на импровизацията;
2. Що е то пентатоника? Видовете пентатоники (мажорни, минорни и хибридни) и от къде произвеждат те. 
3. Използване на патенти в хармоничен контекст – използване на различни типове съобщения и популярни съвпадащи прогресии. Всеки един от участниците може да участва активно (свирене в група) или пасивно (като слушател).

„Как да поощряваме творческото начало в себе си за да работим по-ефективно?“ –уъркшоп с лектор Георги Василев
2.12.2018, Неделя, 9:00, Туристически дом Плевен, Конферентна зала 1
Ще бъдат разгледани:
-Методически разработки на различни проблеми, свързани с техническото усъвършенстване на музиканта;
-Принципи за работа над пиеси, етюди и групи от упражнения;