Семинар

 

Уважаеми колеги, за четвърти пореден път град Плевен е домакин на Семинар за преподаватели по китара. Основни цели на събитието са: обмяната на идеи и опит, представянето на иновации в сферата на образованието и изпълнителското изкуство, дискутирането на казуси от практиката и намирането на най-подходящите решения за тяхното разрешаване. Креативната работа в подходяща атмосфера и между професионалисти е условие за развитие и усъвършенстване на китарното изкуство и педагогика в България.
Организатори на форума са сдружение „Изкуството до мен“ и АМТИИ – Пловдив.
Семинарът ще даде 1 квалификационен курс на всички преподаватели, които работят в български учебни заведения. Семинарът съдържа в програмата си специализиран курс за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаквайте скоро подробна информация за предстоящото издание на семинара.