Китарни ансамбли и оркестри

 1.В тази група се допускат състави от минимум 8 човека, средната възраст на които  не надхвърля 26 години.
    За да се запише за участие, всеки състав следва да попълни онлайн формата за регистрация, в която да прикачи:
–  линк за сваляне с видеозапис, предназначен за участие в  конкурса;
попълнена и подписана декларация GDPR от всички участници, обединени в един файл (защита на личните данни) – тук;
– актуална снимка на състава;
декларации от всички членове на състава, която потвърждава възрастта на участника, обединени в един файл – тук.

2. Конкурсната програма е с  продължителност между 10 и 12  минути. 

Участниците прикачват линк за сваляне с  видеозапис, качен в някоя от следните платфофми: google drive, dropbox, we transfer, one drive и др. Няма да се приемат линкове от (facebook и youtube и подобни на тях платформи, които предизвикват компресия на качеството на звук и картина при сваляне) 
Пиесите трябва да са от различни музикално-исторически епохи (барок, класика, романтизъм и др.).

3.Китарните ансамбли или оркестри могат да включат към състава си певци или инструменталисти  (флейта, цигулка, арфа, виолончело, контрабас, ударни инструменти и др.) за отделни произведения, част от конкурсната им програма. 

4. Видеозаписът трябва да отговаря на следните изисквания:
-като доказателство, че видеозаписът е предназначен за този конкурс, участникът е длъжен преди да изпълни конкурсната програма, да каже своето име, фамилия и година на раждане, както и програмата, която следва да изпълни;
-записът следва да бъде прикачен във формата за записване чрез линк за сваляне; 
-по време на целия запис ръцете и лицето трябва да се виждат ясно;
-цялата конкурсна програма трябва да бъде изпълнена както при нормален конкурс (в един видеофайл се заснемат всички пиеси, в един кадър, без какъвто и да е било допълнителен видео или аудиомонтаж);
-не се допуска добавянето на какъвто и да е било аудио ефект (като реверб и т.н);
-препоръчителни нива на звука: от -12дб до -6дб (най-ниски нива на звука: -18дб; най-високи нива на звука: -3дб);
-препоръчително е записът да бъде направен в зала с подходяща акустика, но при невъзможност се допуска и запис, който е направен в домашно условия. Няма да се допускат видеа, които са направени във външна среда (на открито)
-не се позволява спирането на видеокамерата по време на записа;
-запис, който не отговаря на изискваните условия, ще бъде върнат на изпълнителя, с искане да изпрати своевременно нов запис, който отговаря на всички правила.

5Препоръки за запис на видео може да видите тук.

6. ТАЗИ КАТЕГОРИЯ НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

7. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, умения за ансамблово свирене, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито може да прекъсне състава при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

8. Резултатите се обявяват официално в онлайн платформата “ zCore”, която ще бъде поместена на сайта на фестивала. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не се разделя между два състава. Втора и трета награда могат да се поделят между два състава с много близък резултат.

8 Награден фонд:
Първа награда: пиеса, посветена на ансамбъла и написана от български композитор, както и покана тя да бъде изсвирена на откриването на Международен фестивал на китарата Плевен 2021 (поканата включва покритие на разходите за храна и спане на участниците); диплом в електронен вариант, нотни пособия в електронен вариант; участие във виртуален концерт на лауреатите на фестивала
Втора награда: диплом в електронен вариант, нотни пособия в електронен вариант; участие във виртуален концерт на лауреатите на фестивала
Трета награда: диплом в електронен вариант, нотни пособия в електронен вариант; участие във виртуален концерт на лауреатите на фестивала
Специална награда от сдружение “Изкуството до мен” за състав, с най-млади участници;