Конкурс

Тази година международният конкурс, което е част от 6-ти Международен фестивал на китарата, ще се проведе изцяло онлайн в периода от 1.12 до 14.12. 2020г. (виж график на събитията).
Конкурсните категории ще бъдат излъчени “на живо” в определените за това дни чрез отделни събития през социалните платформи facebook, youtube и др.
В реално време, при излъчването на конкурсната категория,  международно жури ще оценява участниците със специално създаден за целта софтуер, който ще позволи на публиката да вижда членовете на журито по време на цялото събитие.
Всеки участник  изпраща предварително своите изпълнения, записани във видеоформат и спазвайки всички правила от регламента за съответната конкурсна категория, както и изискванията за запис на видео.
За да бъде максимално обективен, вотът на журито се обявява веднага след приключване на категорията, като всички оценки ще бъдат подписани и публикувани мигновено.
Всички участници ще могат да видят своя резултат и с приложени коментари към него. За всяка конкурсна категория ще бъде организиран и зрителски вот, който ще определи награда на публиката за всяка категория.

Как може да участвате?
1. Необходимо е да запишете видео, като спазвате всички написани изисквания за категорията/категориите, в която/които сте избрали да участвате;
2. Да платите предварително такса/такси за участие;
3. Да попълните онлайн заявка за участие (за всяка категория отделно), като с нея прикачите всички необходими документи, както и вашето видео.