Станимир Станимиров

Станимир Станимиров е роден на 08.01. 1974 г. в град Шумен. Учи китара при Любен Хараламбиев в гр.Варна. От 1993 до 1997 е студент в АМТИИ гр. Пловдив, по – късно – през 2000 г. специализира при доц. Стела Митева – Динкова. Участва в майсторски класове на  Георги Василев, Владислав Блаха, Дейвид Граймс, Робин Форд и др. Концертира в различни формации и жанрове.  В периода 2003 -2014 година работи като хоноруван асистент към „Музикално педагокическият факултет“ на „Шуменски Университет  „Константин Преславски“. Преподава „Класическа китара“ и „Методика на обучението по класическа китара“. В момента е преподавател по китара в ОШИ „Анастас Стоянов“ и СОУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен. Развива активна педагогическа дейност, участва в солови и оркестрови проекти. Негови ученици са лауреати на межународни и национални конкурси и фестивали.

Умения

Публикувано на

04.01.2016