Конкурс

Категория Изисквания Първа награда
Класическа Китара
Музикални училища Първа възрастова група: до 9 години Пиеси от различни жанрови епохи, които заедно да не надвишават 8 минути Плакет и предметни награди
Музикални училища Първа възрастова група: до 12 години Пиеси от различни жанрови епохи, които заедно да не надвишават 8 минути Kласическа китара „Кремона“ модел Soloist S65C, плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Музикални училища Втора възрастова група: до 15 години Свободна програма, която да не надвишава 15 минути с творби от различни жанрови епохи Kласическа китара „Кремона“ модел Fiesta, 400 лева, плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Музикални училища Трета възрастова група: до 19 години Първи тур: свободна програма, която да не надвишава 10 минути с творби от различни жанрови епохи. Втори тур: свободна програма, която да не надвишава 15 минути с творби от различни жанрови епохи. 800 лева, Покана за участие в турне (6 концерта на територията на България) през 2017 г., плакет, предметни награди, видео запис от участие в гала концерта.
Музикални училища Четвърта възрастова група: без възрастови ограничения Първи тур: свободна програма, която да не надвишава 15минути с творби от различни жанрови епохи. Втори тур: свободна програма, която да не надвишава 30 минути с творби от различни жанрови епохи. Класическа Китара на стойност 4000 евро, изработена от Христо Георгиев; 1500 лева; Покана за участие в турне (6 концерта на територията на България) през 2017 г., плакет; предметни награди; видео запис от участие в гала концерта.
Музикални школи Първа възрастова група: до 9 години Две пиеси по избор на кандидата от различни жанрови епохи Плакет и предметни награди
Музикални школи Първа възрастова група: до 12 години Две пиеси по избор на кандидата от различни жанрови епохи 200 лева; плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Музикални школи Втора възрастова група: до 15 години Свободна програма, която да не надвишава 15 минути с творби от различни жанрови епохи 200 лева; плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Музикални школи Трета възрастова група: до 19 години Свободна програма, която да не надвишава 15 минути с творби от различни жанрови епохи 200 лева; плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Акустична Китара
Първа възрастова група: до 15 години Свободна програма, която да не надвишава 10 минути с творби от различни стилове 200 лева, плакет, предметни награди
Втора възрастова група: до 30 години Свободна програма, която да не надвишава 15 минути с творби от различни стилове 600 лева, Акустична китара „Кремона”, Видео запис от гала концерта, покана за участие в солов концерт през 2017 г.
Китара и глас: до 25 години Свободна програма, която да не надвишава 15 минути с песни от различни стилове 600 лева, покана за участие в концерт в рамките на Международен Фестивал на китарата Плевен 2017, видео клип от участието в гала концерта, плакет, предметни награди
Свободна сцена: без възрастови ограничения Свободна програма, която да не надвишава 12 минути с творби от различни стилове Покана за участие в концерт в рамките на Международен Фестивал на китарата Плевен 2017
||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ПЪРВА A ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участниции до 9 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2007 г.)

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 8 минути. Участниците представят две или повече пиеси в различни музикални стилове (барок, класика, романтизъм и др.).
Пиесите се изпълняват наизуст!

3.Таксата за участие за тази възрастова група е 30 лева.  Заплаща се според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016 до 10 Октомври 2016 г.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито има право да прекъсне участника при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

5. Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не може да бъде разделяна между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.

6.Награден фонд:
Първа награда: плакет, предметни награди
Втора награда:  плакет, предметни награди
Трета награда:  плакет, предметни награди
Три поощрителни предметни награди

7. Необходими документи за участие:
– квитанция/документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ПЪРВА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 12 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2004 г.)

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 8 минути. Участниците представят две или повече пиеси в различни музикални стилове (барок, класика, романтизъм и др.).
Пиесите се изпълняват наизуст!

3.Таксата за участие за тази възрастова група е 30 лева.  Заплаща се според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016 до 10 Октомври 2016 г.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито има право да прекъсне участника при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

5. Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не може да бъде разделяна между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.

6.Награден фонд:
Първа награда: класическа китара „Кремона“, плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Втора награда: 100 лева, плакет, предметни награди
Трета награда: 50 лева, плакет, предметни награди
Три поощрителни предметни награди
Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

7, Необходими документи за участие:
– квитанция/документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 15 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2001 г).

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 15 минути. Участниците представят пиеси в различни музикални стилове (барок, класика, романтизъм и др.).
Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие за тази възрастова група е 40 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито може да прекъсне участникa при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

5. Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.
Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

6. Награден фонд:
Първа награда: класическа китара „Кремона“, 400 лева, плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Втора награда: 250 лева, плакет, предметни награди
Трета награда: 150 лева, плакет, предметни награди
Четвърта, пета и шеста поощрителни награди са предметни

7. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА||- ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 19 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 1997 г.)

2. Конкурсната програма включва два тура. Участниците представят пиеси в различни музикални стилове (барок, класика, романтизъм и др.).
Първи тур: максимална продължителност на изпълнението 10 минути.
Втори тур: максимална продължителност на изпълнението 15 минути.
До втори тур се допускат участници с резултат, определен от журито и организаторите.
Не се допуска изпълнение на репертоара от първи тур във втори!
Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие за тази възрастова група е 80 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито може да прекъсне участникa при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

5.Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.
Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

6. Награден фонд:
Първа награда: 800 лева, Покана за участие в турне (6 концерта на територията на България) през 2017 година, плакет, предметни награди, видео запис от участие в гала концерта.
Втора награда: 400 лева, плакет, предметни награди
Трета награда: 200 лева, плакет, предметни награди
Три поощрителни предметни награди

7. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. Конкурсната програма включва два тура. Участниците представят пиеси в различни музикални стилове (барок, класика, романтизъм и др.).
Първи тур: максимална продължителност на изпълнението 15 минути.
Втори тур: максимална продължителност на изпълнението 30 минути.
До втори тур се допускат участници с резултат, определен от журито и организаторите.
Не се допуска изпълнение на репертоара от първи тур във втори!
Репертоарът се изпълнява наизуст!

2. Таксата за участие в тази възрастова група е 140 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

3. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни епохи и стилове), художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито може да прекъсне участникa при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

4. Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите.
Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.
Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

5. Награден фонд:
Първа награда: Класическа Китара на стойност 8000 лева изработена от Христо Георгиев; 1500 лева парична награда; Покана за участие в турне (6 концерта на територията на България) през 2017 година, плакет; предметни награди; видео запис от участие в гала концерта
Втора награда: 700 лева, плакет, предметни награди
Трета награда: 500 лева, плакет, предметни награди
Три поощрителни предметни награди

6. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ДМШ - ПЪРВА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 9 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2007 г.)

2. Конкурсната програма включва свободно избрани две  пиеси с различен характер. Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие е 20 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар, художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!
Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите.

5. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите. Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати.

6. Награден фонд:
Първа награда: плакет, предметни награди
Втора награда: плакет, предметни награди
Трета награда: плакет, предметни награди
Четвърта, пета и шеста поощрителни награди са предметни

7. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ДМШ - ПЪРВА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 12 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2004 г.)

2. Конкурсната програма  включва свободно избрани две пиеси с различен характер. Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие е 20 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар, художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие.
Журито запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!
Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите.

5. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите. Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати. Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

6. Награден фонд:
Първа награда: 200 лева; плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Втора награда: 100 лева; плакет, предметни награди
Трета награда: 50 лева; плакет, предметни награди
Четвърта, пета и шеста поощрителни награди са предметни

7. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ДМШ - ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 15 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2001 г.)

2. Времето за представяне на всеки участник е до 15 минути. Тя включва свободно избрани две или повече пиеси с различен характер. Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие за тази възрастова група е 20 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар, художествена и техническа трудност, коректност на нотния текст, интерпретация, качество на тона, сценично присъствие. Журито може да прекъсне участника при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

5. Резултатите се обявяват официално в рамките на вечерните концерти по преценка на журито и организаторите. Участниците, както и техните придружители, нямат право да изискват резултати от членове на журито преди официалното им обявяване от страна на организаторите. Първа награда не се разделя между двама участника. Награда за второ или трето място е възможно да се раздели между двама участника с много близки резултати. Носителят на първа награда участва в гала концерт на лауреатите.

6.Награден фонд:
Първа награда: 200 лева; плакет, предметни награди, видео запис от участие на гала концерта
Втора награда: 100 лева; плакет, предметни награди
Трета награда: 50 лева; плакет, предметни награди
Три поощрителни предметни награди

7. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

||КЛАСИЧЕСКА КИТАРА|| - ДМШ - ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
||АКУСТИЧНА КИТАРА|| - ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 15 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 2001 г.).

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 10 минути. Включва свободно избрани произведения в музикален стил от изброените:
– класика
– поп и джаз
– рок
– фламенко и други.
Всеки участник може да използва акустична китара – steel string guitar, класическа китара -nylon string guitar или двата вида китари по своя преценка, според характера на представените творби. Не се допуска използване на озвучаваща апаратура или друг вид електронен звук!
Пиесите се изпълняват задължително наизуст!

3. Таксата за участие е 20 лева. Заплаща се според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016 до 10 Октомври 2016 г.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни жанрове и стилове), художествена и техническа трудност, характер на пиесите, интерпретация, сценично присъствие. Журито има право да прекъсне участника, ако той превиши регламентираното време.

5. Участниците могат да си подсигурят акомпанятор, който има поддържаща роля. Акомпаняторите не заплащат такса за участие. Техните умения не се оценяват. Те не се състезават и не получават награди.

6. Награден фонд:
Първа награда: 200 лева, плакет, предметни награди
Втора награда: 100 лева, плакет, предметни награди
Трета награда: 50 лева, плакет, предметни награди

7. Необходими документи за участие:
– квитанция/документ за платена такса
– заявка за участие

||АКУСТИЧНА КИТАРА|| - ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

1. В тази група се допускат участници до 30 годишна възраст (родени след 1986 г.).

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 15 минути. Участниците трябва да представят пиеси в поне два от следните музикални стила:
– полифонична Jazz пиеса по избор на кандидата
– солова партия от jazz пиеса по избор на кандидата
– солова партия от пиеса, написана от класически композитор по избор на кандидата
– blues или rock пиеса по избор на кандидата
– други: фолклорна музика – българска или чуждестранна и др. по избор на кандидата.
Всеки участник може да използва акустична китара – steel string guitar, класическа китара -nylon string guitar или двата вида инструмента по своя преценка според характера на представените творби.
Не се допуска използване на озвучаваща апаратура или друг вид електронен звук!
Желателно е участниците да демонстрират добри импровизационни способности в цялостното изпълнение или в конкретна пиеса избрана за тази цел. Препоръчително е всеки участник да има добра артистична визия и съответното облекло, което я подсигурява според неговите представи. Победителят/Носителят на Първа награда задължително участва в гала-концерта облечен с официално облекло и обувки.
Пиесите се изпълняват наизуст!

3. Таксата за участие е 60 лева. Заплаща се според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016 до 10 Октомври 2016 г.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни жанрове и стилове) художествена и техническа трудност, интерпретация, сценично присъствие. Журито има право да прекъсне участника, ако той превиши регламентираното време.

5. Участниците могат да си подсигурят акомпанятор, който има поддържаща роля. Акомпаняторите не заплащат такса за участие. Техните умения не се оценяват. Те не се състезават и не получават награди.

6. Награден фонд:
Първа награда: 600 лева, Акустична китара „Кремона”, Видео запис от гала концерта, покана за участие в солов концерт през 2017 година
Втора награда: 200 лева
Трета награда: 100 лева

7. Необходими документи за участие:
– квитанция/документ за платена такса
– заявка за участие

КАТЕГОРИЯ ||КИТАРА И ГЛАС||

1. В тази група се допускат участници до 25 годишна възраст към началната дата на конкурса (родени след 1991 г.).

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 15 минути. Участниците представят песни в следните музикални стилове:
– класика
– поп и джаз
– рок
– фламенко и други
В случай, че проектът е от един изпълнител, то той следва да представи своя вокален репертоар с акомпанимент на китара. Всеки участник може да използва акустична китара – steel string guitar, класическа китара -nylon string guitar или двата вида китара по своя преценка, според характера на представените песни. Допуска се използване и на други музикални инструменти. Максималният брой участници в един състав е 8. Един и същ участник може да е част от една или повече групи.
Не се допуска използване на озвучаваща апаратура или друг вид електронен звук!
Не се допуска изпълнение на инструментални композиции!
Репертоарът се изпълнява наизуст!

3. Таксата за участие е 60 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г.според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Критериите за оценка на журито са: избор на репертоар (различни жанрове и стилове) и трудност, характер на песните, интерпретация, сценично присъствие. Журито може да прекъсне участниците при превишаване на регламентираното време. То запазва право да не присъди всички обявени награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими!

5. Награден фонд:
Първа награда: 600 лева, покана за участие в концерт в рамките на Международен Фестивал на китарата Плевен 2017, видео клип от участието в гала концерта, плакет, предметни награди
Втора награда: 200 лева, плакет, предметни награди
Трета награда 100 лева, плакет, предметни награди
Носителите на първа награда участват в гала концерт на лауреатите.

6. Необходими документи за участие:
– документ за платена такса
– заявка за участие

КАТЕГОРИЯ ||СВОБОДНА СЦЕНА||

1. Категорията е за изпълнители любители.

2. Конкурсната програма е с максимална продължителност 12 минути. Може да включва инструментални композииции и/или песни. Тя е без стилови или други ограничения по отношение на репертоар.
За участие се допускат както солови изпълнители, така и ансамбли (максимум 8 човека). Един изпълнител може да участва в повече от един състав или група.
Всеки участник може да използва акустична китара – steel string guitar, класическа китара – nylon string guitar или двата вида китари по своя преценка, според характера на представените творби. Допуска се използване и на други музикални инструменти.
Не се допуска използване на озвучаваща апаратура или друг вид електронен звук!

3. Таксата за участие в тази група е 20 лева. Заплаща се до 10 Октомври 2016 г. според общите условия, които са поместени в сайта на Pleven Guitar Festival 2016.

4. Награден фонд: В тази категория не се присъждат първа, втора или трета награди. Най-добрите и атрактивни изпълнения получават плакет, както и възможността да бъдат представени на концерт в рамките на „Международен фестивал на китарата“ Плевен 2016.